PŘEMYSL PITŘÍK
PŘEMYSL PITŘÍK
Kompletní biografie autora

Akademický malíř Přemysl Pitřík se narodil 30. 7. 1959 v Brně.

Studoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, obor malby u profesora Jiřího Coufala v letech 1974 – 1978.

Po absolvování studia na AVU v Praze u profesora Františka Jiroudka žije a pracuje v Brně. Je členem Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Brno – SVUT a Volného sdružení moravských výtvarníků – VSMV, začleněných do organizace Unie výtvarných umělců.

Akademický malíř Přemysl Pitřík patří k mladé generaci brněnských výtvarníků, kteří dokázali i přes poměrně mladý věk upoutat pozornost příznivců výtvarného umění svým osobitým tvůrčím projevem, prosazením vlastního netradičního pojetí malby, ať již jde o figurální malbu, krajiny či zátiší. V jeho dosavadní tvorbě se setkáváme s nejrůznějšími technikami – kresbou uhlem, pastely, tuší, voskovou a vaječnou temperou, nejvlastnější je mu však technika olejomalby. V ní nachází široké možnosti uplatnění, expresivního vyjádření svých záměrů, myšlenek a přání, možnost tlumočit prostřednictvím díla to, co jej inspirovalo k jeho zrodu.

Práce které vznikají v ateliéru Přemysla Pitříka nepatří k těm, které by si diváka získali sentimentálním laděním, lacinou podbízivostí. Nutí jej naopak k zamyšlení nad mnohotvárností výtvarného projevu a současně i významu jeho poslání v dnešním přetechnizovaném světě, kdy se člověk stále častěji uchyluje právě k němu, aby nacházel osvěžení i krásu, kterou jeho prostřednictím znovu objevuje.

Přemysl Pitřík - foto Přemysl Pitřík - foto

Výstavy a soutěže:

Ak. malíř Přemysl Pitřík se zúčastnil kolektivních výstav v rámci AVU Praha v letech 1982 – 1984, výstavy ŠUPS Brno, uspořádané v roce 1984 k 60. výročí jejího založení. V soutěžích Ostrava 1983 získal za olejomalby čestné uznání a při účasti na Ostravě 1984 III. cenu.

 • 1985
  Výtvarní umělci Jihomoravského kraji v Domě umění města Brna v rámci výstavy SČVU a III. Bienále mladých výtvarníků tamtéž.
 • 1986
  prodejní výstava v Galerii Dílo v Uherském Hradišti
 • 1987
  samostatná výstava v podniku Kovoprojekta Brno, Příkop a IV. Bienále mladých výtvarníků v Domě umění města Brna.
 • 1988
  září – výstava kreseb v Minigalerii Brno – Medlánky,
  říjen – výstava kreseb v Muzeu na Moravském nám. v Brně,
  listopad – obrazy – zasedací síň Fak. nemocnice s poliklinikou, Brno, Pekařská
  prosinec – obrazy – divadlo bří Mrštíků Brno,
 • 1989
  únor – výstava obrazů v podniku Kovoprojekta Brno, Příkop,
  květen – výstav obrazů v ZK Královopolské strojírny Brno,
  prosinec – výstava obrazů pro dobročinnou akci Velehrad,
 • 1990
  zámek Buchlovice – výstava VSMV, obrazy – olej,
 • 1993
  Brno – Kulturní centrum nemocnice Brno – Černovice, výstava k 170. výročí založení ústavu – obrazy, olej,
 • 1994 -1995
  Brno, dlouhodobá výstava olejových obrazů v prodejně nábytku REGENT
 • 1995
  březen – společná výstava Znojmo, Třebíč, Moravský Krumlov
 • 1996
  červen – červenec – výstava v soukromé galerii v Hodoníně
 • 1999
  K-PRO galerie, výstava obrazů a kreseb
 • 2001
  Galerie U Dobrého pastýře - Banket po deseti letech
 • 2003
  Galerie U Dobrého pastýře - Potrét (společná výstava moravských umělců)
 • 2004
  Galerie U Dobrého pastýře - Zátiší (společná výstava moravských umělců)
 • 2005
  Galerie U Dobrého pastýře - Krajiny (společná výstava moravských umělců)
 • 2015
  Kavárna na Hlinkách v Brně - výstava obrazů
 • 2016
  Cafe Vaňkovka - výstava obrazů, Brno
 • 2019
  Galerie Špejchar Želeč u Tábora - retrospektivní výstava obrazů, katalog

Obrazy Přemysla Pitříka jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v České Republice, USA, Anglii a Rakousku.

Práce pro interiér: 1987 – 4 olejomalby – „Pohledy na Brno“ pro jednací síň podniku Kovoprojekta.

Spolupracoval se svou maminkou, výtvarnicí Evou Pitříkovou na mnoha tapisériích.

Příspívá díly do benefičních akcí Nadace Veronica.

Úvod do galerie autorovy tvorby Galerie autora
Nabídka děl k prodeji na iumeni.cz

Produkce: SALIXUS - Tvorba www stránek a internetových obchodů, publikační systém, aplikace na internet
Partners: iUmeni.cz, 2024